Nowe Władze LOZP

Zarząd Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego w Lublinie informuje, że w dniu 03 września br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów LOZP Lublin, którego wynikiem było wybranie nowych Władz LOZP na kadencję 2021 – 2024.

W związku z dokonanym wyborem niżej wymienione osoby pełnią następujące funkcje:

 1. Bartosz KĘDRACKI – Prezes
 2. Piotr KASPEREK – Wiceprezes ds. Szkoleniowych
 3. Bartłomiej KOWALSKI – Sekretarz
 4. Paulina BARZYCKA-PUCHACZ – Członek
 5. Jarosław MAZUREK – Członek
 6. Mariusz SIEMBIDA – Członek
 7. Sławomir PLISZKA – Członek

Komisja Rewizyjna LOZP ukonstytuowała się na swoim pierwszym posiedzeniu w niżej podanym składzie:

 1. Piotr BUJAK – Przewodniczący
 2. Wilhelm GROMISZ – Sekretarz
 3. Grzegorz STEC – Członek

Dokonano również wyboru delegatów na Krajowy Zjazd PZP, którego obrady odbędą się w dniach 25 i 26 września br. w Spale.

 1. Bartosz KĘDRACKI
 2. Piotr KASPEREK
 3. Sławomir PLISZKA
 4. Bartłomiej KOWALSKI
 5. Mariusz SIEMBIDA
 6. Jarosław MAZUREK
 7. Grzegorz MAZUREK – w rezerwie
 8. Krzysztof KOZAK – w rezerwie

Za Zarząd

P R E Z E S

Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego

Bartosz KĘDRACKI

Archiwum
Kalendarz