Rekordy LOZP

Uwaga!
W zakładce na paskach górnym i bocznym pojawiły się aktualne Rekordy Okręgu Open. Zgodnie z oczekiwaniami niektórych Klubów są tam też klasyfikacje w poszczególnych kategoriach wiekowych. Można je tylko umownie traktować jako Rekordy LOZP z dwóch powodów: nie mamy dawnych danych ( czasów) zawodników w kategoriach wiekowych zanim zaczął działać  swimranking oraz z pewnej ułomności rankingowych danych czyli klasyfikowanie tylko jednego rocznika ( zdarza się więc, że jeśli np. zawodnik 12-sto letni uzyska wynik lepszy od 13-sto latka to nie będzie rekordzistą 13 latków itd.).
Klasyfikację w poszczególnych kategoriach wiekowych są połączone bezpośrednio z rankingiem więc powinny się na bieżąco aktualizować.
Archiwum
Kalendarz