REKRUTACJA DO VI KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PŁYWANIU

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Lublinie informuje o trwającym naborze do VI klasy Mistrzostwa Sportowego w pływaniu na rok szkolny 2021/2022.

Szczegóły dotyczące rekrutacji:
http://sp5.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Ite
mid=87

Wymagania:
http://sp5.lublin.pl/images/Dokumenty/wymagania%20dot.%20kandydatw%20do%20klasy%
20vi%20mistrzostwa%20sportowego%20w%20pywaniu.pdf

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 81 741-75-10 lub poczta@sp5.lublin.eu

Archiwum
Kalendarz