Sztafeta 100×100

Z inicjatywy LOZP, MOSIR „Bystrzyca” i UM Lublin na Pływalni Olimpijskiej AQUA Lublin z okazji obchodów Dnia Niepodległości zostanie zorganizowana Próba bicia rekordu Polski w sztafecie 100 x 100 m.
Start do sztafety przewidziany jest dnia 11.11.2015 r. o godz. 11,11. Kluby zrzeszone w LOZP Lublin otrzymują zaproszenie w formacie lxf. Zaproszenie będzie zawierać tylko 100 m stylem dowolnym (wszystkie, tzn. kobiet i mężczyzn). Ostateczny termin zgłoszeń to 3.11.2015 r. (wtorek). Zgłoszenia proszę wysyłać na
adres pioswim@wp.pl ). Po zebraniu wszystkich zgłoszeń zostanie sporządzony ranking najlepszych 110 zawodników (sztafeta – 100 plus 10 rezerwowych). Wybór najlepszych będzie uzależniony od wyników zarejestrowanych w swimrankings.net oraz według decyzji i wiedzy trenerów Lubelszczyzny (w przypadku, kiedy bardzo dobry zawodnik nie ma z jakiegoś powodu zarejestrowanego czasu w swimrankingu). Tak stworzona lista zostanie opublikowana do wiadomości klubów i LOZP. Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne z ramienia LOZP Lublin jest Pan Jacek Kasperek.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, gadżety itp.
Zaproszenie lxf
Lista zawodników SZTAFETY NIEPODLEGŁOŚCI
Z pływackim pozdrowieniem
LOZP Lublin
Archiwum
Kalendarz